Kognitiv terapi

Kognitiv terapi

I kognitiv metode tar en tak i problemer og psykiske utfordringer ved å bli bevisst på hvordan vi tenker, og hvordan dette påvirker følelser, kroppslige reaksjoner og adferd.

Målet kan være å bli tryggere sosialt, og å oppleve mindre grad av angst og depresjon.

En stor del av befolkningen lider av sosial angst. Noen mener at så mye som 13% har dette i en større eller mindre grad. I kognitiv terapi blir ca 80% helt friske av dette.

Behandling går ut på samtaler med deg, vi finner ut hvor skoen trykker, og legger en plan for hvordan du kan jobbe med dette. Dette er en positiv og aktiv form for behandling som er skreddersydd for deg.

En til en-behandling eller liten gruppe.

På grunn av korona-situasjonen er denne tjenesten stengt og åpner igjen august 2020 med videokonsultasjoner.