Coaching & Rådgivning

Amicum Helse Coaching
Coaching :

Jeg hjelper deg med kartlegging av nåsituasjonen, og hjelper deg med å finne og nå ønsket mål. Å støtte og utfordre det enkelte individ til å realisere sine mål er kjernen i coaching.

Fra «Coaching»:

De fleste mennesker ønsker i følge professor i psykologi Martin Seligman å:

  • Utvikle seg personlig og faglig, ha frihet, ta ansvar og oppnå mestring
  • Oppleve mening gjennom å hjelpe andre, og jobbe for noe som er større enn dem selv.

Hvert enkelt individ har sin egen «fasit» i seg, med egne svar og visshet om hva som er deres riktige balanse i livet.

«Jeg kan ikke lære deg noe. Det eneste jeg kan gjøre er å stille deg spørsmål»

Sokrates

I coaching er det et positivt menneskesyn, noe jeg deler fullt ut. Du som person har nok ressurser til å takle dine egne utfordringer. Coaching vil gi deg en bevisstgjøring av dine styrker, verdier og ressurser. Dette gir deg en økt styrke og evne til å mestre det du ønsker. Som coach hjelper jeg deg med å reflektere over din situasjon, klargjøre mål, og finne nyttige og gode strategier.

«Den lærer som er virkelig klok, tilbyr deg ikke sin kunnskap, men leder deg til skattekisten i ditt eget hode»

Kahil Gibran

 

Rådgivning for enkeltpersoner:

Helse og Livsstil:

*Kurs innen livsstil: Søvnmestring, smertemestring og stressmestring

Jeg benytter meg av kursing, store medisinske databaser og aktuelle fagorganisasjoner for å holde meg oppdatert på hva som er siste «nytt» på forskningsfronten».

*Strukturere, planlegge og hjelpe deg med å lage gode vaner og rutiner, for å skape bedre og enklere hverdager.

Rådgivning arbeidsliv:

*En til en samtaler og gruppesamtaler

*Bistand til sykefraværsoppfølging

*Bistand med coaching av medarbeidere i nedbemanningsprosesser, coaching, kartlegging, karriereveiledning og hjelp med jobbsøkerprosessen.

Karriereveiledning:

Kartlegging, sparring og coaching, Sertifisert innen to karriereveiledningsverktøy.