Coaching & Rådgivning

Amicum Helse Coaching
Coaching :

Jeg hjelper deg med kartlegging av nåsituasjonen, og hjelper deg med å finne og nå ønsket mål. Å støtte og utfordre det enkelte individ til å realisere sine mål er kjernen i coaching.

Fra «Coaching»:

De fleste mennesker ønsker i følge professor i psykologi Martin Seligman å:

  • Oppleve positive følelser som glede og lykke- gjerne sammen med andre
  • Utvikle seg personlig og faglig, ha frihet, ta ansvar og oppnå mestring
  • Oppleve mening gjennom å hjelpe andre, og jobbe for noe som er større enn dem selv.

Hvert enkelt individ har sin egen «fasit» i seg, med egne svar og visshet om hva som er deres riktige balanse i livet.

«Jeg kan ikke lære deg noe. Det eneste jeg kan gjøre er å stille deg spørsmål»

Sokrates

I coaching er det et positivt menneskesyn, noe jeg deler fullt ut. Du som person har nok ressurser til å takle dine egne utfordringer. Coaching vil gi deg en bevisstgjøring av dine styrker, verdier og ressurser. Dette gir deg en økt styrke og evne til å mestre det du ønsker. Som coach hjelper jeg deg med å reflektere over din situasjon, klargjøre mål, og finne nyttige og gode strategier. Jeg setter deg i fokus, stiller de riktige spørsmålene, og følger deg vennlig på veien mot måloppnåelse. Du kan få coaching innen alle livets mange fasetter. Jeg gleder meg til å treffe deg, og til å hjelpe deg på veien!

«Den lærer som er virkelig klok, tilbyr deg ikke sin kunnskap, men leder deg til skattekisten i ditt eget hode»

Kahil Gibran

 

Rådgivning for enkeltpersoner:

Helse og Livsstil:

*Kurs innen livsstil: Søvnmestring, smertemestring og stressmestring

Jeg benytter meg av kursing, store medisinske databaser og aktuelle fagorganisasjoner for å holde meg oppdatert på hva som er siste «nytt» på forskningsfronten».

*Strukturere, planlegge og hjelpe deg med å lage gode vaner og rutiner, for å skape bedre og enklere hverdager.

Rådgivning for bedrifter/foreninger:

*En til en samtaler og gruppesamtaler

*Bistand til sykefraværsoppfølging

*Bistand med coaching av medarbeidere i nedbemanningsprosesser, coaching, kartlegging, karriereveiledning og hjelp med jobbsøkerprosessen.

Arbeidsliv: Jeg holder meg oppdatert på hvordan arbeidsmarkedet er, og undersøker hva som er ledig av jobber generelt og innen ditt felt, og hva som finnes på markedet av utdanning og kurs som kan gi deg ønsket kompetanseøkning. Jeg kan gjøre spesifikk research og blant annet kontakte arbeidsgivere for å undersøke muligheter. Dette i tillegg til karriereveiledning, utarbeidelse av CV og åpne/spissede søknader.