Om Amicum

Amicum Helse 1
Amicum Helse, Org.nr: 981 774 752

Amicum ble etablert i Januar 2018. I Amicum jobber jeg først og fremst med mestring av livsstil og å etablere gode vaner, blant annet innen temaene søvn-, smerte- og stressmestring. Jeg kan også bistå deg i  krysningsfeltet mellom helse og arbeid. Her er det et økende behov for å se helhetlig på menneskers situasjon både helsemessig og karrieremessig. Intensjonen min er å hjelpe mennesker med å lykkes i å finne sin optimale trivsel i hverdagen, og med å finne en god balanse mellom arbeid og fritid.

Helse:

Amicum legger stor vekt på din helse. Jeg foretar en kartlegging, og blir enige om hva du har behov for å få hjelp med. Mange har sammensatte problemer, og vi tar hensyn til din helhetlige helse. Jeg tenker at det er mulig for deg å styrke helsen med enkle midler.  Når man gjør litt hver dag og lager seg gode vaner, er det som å sette litt og litt penger i banken. Dette har du glede av både i dag og når du blir eldre, og kan ta ut en helsegevinst. Her tenker vi også på at du skal være best rustet til å mestre arbeidet ditt, og samtidig nyte livet.

All behandling og informasjon gis ut fra nyeste forskningsresultater innen helsefeltet. Jeg gjør gjerne research på temaer som er aktuelle for deg.

Vi tilbyr fysioterapitjenester, coaching og kognitiv terapi.

Søvnmestring er aktuelt for mange, da ca 10 -15% av befolkningen lider av søvnproblematikk. Jeg har i lang tid holdt kurs innen dette, og veileder både enkeltindivider, samt holder kurs for grupper. Her blir undervisningen skreddersydd for målgruppen. Kurset består av 4 deler, som inneholder teori om søvn, årsaker til dårlig søvn, hvilke komponenter som leder til god søvn, og øvelser og mentale teknikker.

Stressmestring skreddersydd for din situasjon kan også styrke deg. Les mer om hva stressmestring inneholder i feltet på siden.

Arbeid og karriere:

I Amicum tilbyr vi tjenester for enkeltpersoner, bedrifter og helsetjeneste.

Dagens arbeidsliv er preget av kontinuerlige endringer, og økte krav om kompetanse. Jeg hjelper deg med karriereveiledning og med å lykkes slik at du kan finne en jobbsituasjon du kan trives i og mestre. Vi hjelper deg med å bli mer bevisst dine verdier, ressurser og muligheter. Samtidig får du råd og hjelp til å ivareta egen helse og eget velvære. I Amicum kombinerer vi kunnskap om helse med lang erfaring i å hjelpe mennesker til å fungere i arbeidslivet. Vi er spesielt gode på å finne gode løsninger, og til å inspirere deg.

For bedrifter: 

Vi tilbyr: Spesialkompetanse innen helse og arbeidsliv.

Kurs innen livsstil, mestring og arbeid, foredrag «Hvordan bli din egen stjerne på jobb»

Fysioterapi, funksjonsvurdering, tilrettelegging av arbeid,

Oppfølging av sykemeldte, ansatte og ledere, coaching og kognitiv terapi, brobygging.

Om meg:

Jeg, Marianne Torp Narum-Hanssen, har mange års erfaring som fysioterapeut og veileder/rådgiver innen helse, livsstil og arbeid. I tillegg har jeg en mastergrad i Helseforskning fra UiO, og er glad i å holde meg oppdatert på gode forskningsstudier.

Jeg er opptatt av å inneha kunnskapsbasert kompetanse og praksis. I tillegg til mastergrad fra UiO og bachelor i fysioterapi, har jeg studert coaching på BI, og har flere sertifikater innen MI (Motiverende samtale, karriereveiledningssertifikater (Wie og SIT (Solbergs interesseverktøy), Søvn (kurs ved dr. Bjorvatn, UiB) og instruktør i Oppmerksomhetstrening (SCAT Andries Kroese, dr. Med).  For tiden tar jeg videreutdanning i Kognitiv terapi innen fysikalsk medisin og rehabilitering. (Norsk forening for kognitiv terapi)

Som fysioterapeut har jeg vært leder ved en klinikk, PFI, i mange år. I tillegg til allmenn fysioterapi  har jeg hatt kreftpasienter som spesialfelt. Mange slet med forskjellige senskader og hadde utfordringer med å komme tilbake til arbeidslivet. Jeg ble på denne måten presentert for hvor sammensatte utfordringer mange mennesker har, og behovet for mestring av blant annet stress og smerter.

Som Fysioterapeut med spesialfelt «Mensendieck» hjelper jeg deg med å finne riktig holdning og stilling i leddene med enkle metoder. Dette fører i det lange løp til å forebygge og bedre belastningsskader og smerter. Her gir jeg enkle holdningskorrigerende øvelser og råd enkeltvis og i gruppe.

Jeg kan også tilby kurs i smertemestring, der dine smerter blir tatt på alvor samtidig som vi jobber med effektive mentale teknikker for at du skal få det bedre.

Jeg er opptatt av enkle men effektive teknikker som kan forebygge og gi deg en motstandskraft mot stress, og har sertifikat som instruktør i mindfulness. Her kan jeg  tilby mental trening, pusteteteknikker og enkle yogaøvelser. Viktig stressmestring er også «god, gammeldags» planlegging og strukturering av hverdagen, noe de aller fleste synes er morsomt å jobbe med, og som kan ha en stor helsemessig effekt. Jeg har den senere tid tilbudt kurs innen søvnmestring. Smerte- søvn- og stressmestring tenker jeg at er temaer som spiller inn i  hverandre. Det å lage seg gode vaner og rutiner kan hjelpe innen alle disse feltene.

De siste årene har jeg jobbet med rådgivning og coacing innen helse og arbeidsliv, og ønsker å hjelpe deg som er sykemeldt tilbake til arbeidslivet. Dersom du allerede har en jobb kan jeg inspirere deg til å skape gode arbeidsdager. At du skal finne en helhetlig god balanse i livet slik at du kan glede deg fullt ut over både arbeid og fritid er i fokus.

Kanskje du trenger å finne en ny karrierevei? Jeg har et har sertifikat innen blant annet Solbergs interessetest, SIT, og hjelper deg gjerne til å finne en ny vei videre. Dette gjelder både deg som er ungdom, og du som er godt voksen.