Karriereveiledning

Amicum Helse Karriereveiledning
Karriereveiledning:

Karriereveiledning er både for deg som er ungdom og for deg som er voksen. Trenger du å finne ut hva du skal satse på fremover, trenger du å øke din kompetanse? Trenger du å stoppe opp og vurdere en endring av din arbeidssituasjon? Er du i en nedbemanningsprosess?

Jeg hjelper deg med å kartlegge dine verdier, interesser, evner og personlige egenskaper, slik at du kan gjøre gode veivalg.

Jeg bruker flere verktøy til kartlegging, og har sertifikat i blant annet SIT (Solbergs interessetest)

Som coach og veileder med god erfaring innen helse og arbeidsliv hjelper jeg deg med å treffe kloke valg, og å finne gode muligheter for å lykkes på veien videre. Kanskje du ikke  har snudd de stener som skal til for å komme ut av en fastlåst situasjon enda, men har et sterkt ønske om å finne en ny retning og arbeidssituasjon?

Dagens arbeidsmarked er preget av stadige endringer og krav til kompetanse. Jeg kan hjelpe deg med å velge utdanning/videreutdanning som både passer for deg og samtidig er «gangbar» hos arbeidsgivere, slik at du stiller sterkere i arbeidsmarkedet.

Jeg er gjerne din støttespiller hvis du skal tilbake til arbeid etter sykdom, hva skal til for at du kan mestre arbeidsdagen din godt? Hvilke hensyn må du ta?

Bli mer bevisst på hvordan du kan lage deg gode arbeidsdager – som også er bra for helsen 🙂 Vi tilbringer mye tid på jobb- la det bli mange gode stunder med innhold og mening for deg!

Jeg hjelper deg gjerne med å lykkes på veien videre.

amicum helse jobb kompasset